Deivis Pranckūnas

L. e. p. direktorius
Grupės narių valdų tikrinimai, konsultacijos sertifikavimo klausimais, naujų narių priėmimas.
Išsilavinimas - aukštasis universitetinis. 2003 metais baigė A. Stulginskio universitetą ir įgijo miškininkystės bakalauro laipsnį.