Inga Aleksaitienė

Administratorė
Metinių narystės mokesčių skaičiavimas, svetainėje teikiamų duomenų apie vykdomą ūkinę veiklą sisteminimas, valdomo turto pokyčių stebėsena.
Konsultacijos narystės klausimais.