VšĮ "Darnūs miškai" veikla

VšĮ „Darnūs miškai“ buvo įsteigta 2017 m. gegužės 30 d. Įstaigos įstatuose numatyti šie pagrindiniai veiklos tikslai:

  • skatinti atsakingą ir tausojantį miškų tvarkymą;
  • miško savininkų ir valdytojų apjungimas į grupę siekiant šią grupę administruoti ir atstovauti ją sertifikavimo auditų metu;
  • konsultuoti miško savininkus ir valdytojus sertifikavimo reikalavimų įgyvendinimo klausimais;
  • plėtoti miško savininkų ir valdytojų tarpusavio bendradarbiavimą;
  • teikti miškų ūkio veiklos efektyvumą ir darnų išteklių naudojimą skatinančias paslaugas;

  • įgyvendinti kitus tikslus, susijusius su aukščiau išvardintais tikslais.

Siekiant užtikrinti VšĮ „Darnūs miškai” veiklos skaidrumą ir efektyvų darbą, yra įsteigtas Priežiūros komitetas, kurio nariais yra miško savininkų, medienos apdirbimo pramonės, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Komiteto nariai gali teikti siūlymus dėl įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Nuo veiklos pradžios VšĮ „Darnūs miškai“ sugebėjo suburti iki šiol Lietuvos istorijoje didžiausią privačių miško savininkų grupę FSC® (FSC-C137744) miškų sertifikavimui. 2017 m. spalio 13 d. grupei buvo išduotas FSC® miškų tvarkymo sertifikatas. Grupės narių skaičius ir sertifikuotas miškų plotas nuolatos auga, o tai mus įpareigoja dar labiau stengtis ir teikti aukščiausios kokybės paslaugas miško savininkams. Grupės valdymo struktūra:

Darnūs miškai grupės valdymo struktūra

 

VšĮ „Darnūs miškai“ sertifikuotos grupės atsiradimas yra svarbus žingsnis Lietuvos privačių miškų istorijoje, kuris suteiks privatiems miško savininkams platesnes galimybes parduodant medieną, o ją perkančioms įmonėms įsigyti žaliavą iš atsakingai tvarkomų miškų.

VšĮ "Darnūs miškai" įsipareigojimą grupės narių vardu, vykdant veiklą, vadovautis FSC principais ir kriterijais

2019 m. VšĮ "Darnūs miškai" subūrė FSC® (FSC-C153327) gamybos grandies grupę, kuri jungia smulkias medienos apdirbimo ir prekybos įmones. Tai pirmoji Lietuvos istorijoje ir kol kas vienintelė sertifikuota gamybos grandies grupė šalyje. Įmonėms, kurios yra per didelės, kad pagal standarto reikalavimus galėtų jungtis prie grupės yra teikiamas konsultavimo ir pasiruošimo auditui (įskaitant visos reikiamos dokumentacijos parengimą) paslaugos.

Taigi, VšĮ "Darnūs miškai" gali pasiūlyti įvairius sprendimus sertifikuojant Jūsų miškų tvarkymą ar medienos apdirbimo ir prekybos veiklas. Todėl, kilus klausimams, nedvejodami susisiekite su mūsų darbuotojais, kurie yra visuomet pasiruošę Jums padėti.