Naujienos

Invazinės ir svetimžemės rūšys

Invazija

VšĮ ''Darnūs miškai'' grupės narių pakartotinio miškų vertinimo audito metu, kuris vyko šių metų vasario 5 dieną, gavome pastebėjimą dėl paliktų svetimžemių medžių rūšių biologinei įvairovei (platanalapių klevų).

  (NEPCon laikinasis standartas miškų tvarkymo vertinimui Lietuvoje, versija 2014 m. gruodis 19 d.)

Standarto reikalavimas:

6.9.2. Introdukuotų lengvai plintančių medžių ir krūmų rūšių ar jų hibridų, pasodintų anksčiau, paplitimas turi būti kontroliuojamas ir, jeigu būtina, imamasi priemonių jų plitimui apriboti arba visiškai jas išnaikinti.

   Grupės nariai bei jų darbuotojai atsakingi už medžių atrinkimą ir palikimą kirtavietėje turi gebėti identifikuoti svetimžemes, o ypač invazines, rūšis ir jų nepalikti kaip biologinės įvairovės medžių.

  VŠĮ „Darnūs miškai" komanda parengė atmintinę (apačioje), kurioje trumpai aptariamos pagrindinės sąvokos, bei nurodomos svetimžemės ir invazinės miško augalų rūšys. Tikimės, ši informacija bus naudinga.

Atmintinė_invazija

 

  Rudenį vyksiančiame Grupės narių susirinkime dalyvaus dendrologijos specialistai, kurie išsamiai pristatys informaciją apie svetimžemes ir invazines medžių rūšis, bei atsakys į Jūsų pateiktus klausimus.

Invazinės ir svetimžemės rūšys

VšĮ ''Darnūs miškai'' grupės narių pakartotinio miškų vertinimo audito metu, kuris vyko šių metų vasario 5 dieną, gavome pastebėjimą dėl paliktų svetimžemių medžių rūšių biologinei įvairovei (platanalapių klevų).

  (NEPCon laikinasis standartas miškų tvarkymo vertinimui Lietuvoje, versija 2014 m. gruodis 19 d.)

Standarto reikalavimas:

6.9.2. Introdukuotų lengvai plintančių medžių ir krūmų rūšių ar jų hibridų, pasodintų anksčiau, paplitimas turi būti kontroliuojamas ir, jeigu būtina, imamasi priemonių jų plitimui apriboti arba visiškai jas išnaikinti.

   Grupės nariai bei jų darbuotojai atsakingi už medžių atrinkimą ir palikimą kirtavietėje turi gebėti identifikuoti svetimžemes, o ypač invazines, rūšis ir jų nepalikti kaip biologinės įvairovės medžių.

  VŠĮ „Darnūs miškai" komanda parengė atmintinę (apačioje), kurioje trumpai aptariamos pagrindinės sąvokos, bei nurodomos svetimžemės ir invazinės miško augalų rūšys. Tikimės, ši informacija bus naudinga.

Atmintinė_invazija

 

  Rudenį vyksiančiame Grupės narių susirinkime dalyvaus dendrologijos specialistai, kurie išsamiai pristatys informaciją apie svetimžemes ir invazines medžių rūšis, bei atsakys į Jūsų pateiktus klausimus.

Invazija